T-veritas

STŘÍPKY

Autorské právo a © copyright na počátku sedmnáctého století

v podáni Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic v úvodu jeho cestopisu Putování aneb Cesta z království českého...

"Na vědomí se dává všechněm impresorům, že jest od Jeho Milosti Císařské, pána našeho nejmilostivějšího, na tuto knihu milostivé privilegium a obdarování dáno, aby jí žádný mimo autora a impresí, v kteréž vytlačena jest, netiskl pod propadením těch všech exemplářů do komory Jeho Milosti Císařské jedné polovice a druhé autorovi a impresi té, z kteréž se na túž knihu náklad vedl."

Dnes např:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorsk%C3%A9_pr%C3%A1vo

https://www.dtest.cz/clanek-4602/pravo-autorske-pravo-a-ochrana-vlastnich-fotografii

https://www.sevciktomas.cz/blog/oznaceni-copyright-nejen-na-webech-je-k-necemu-dobre/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Harant_z_Pol%C5%BEic_a_Bezdru%C5%BEic

"Putování" vychází nově zpracována v edici Česká knižnice na konci roku 2017.